Een reis over de Peloponnesos, naar Ithaka en Delphi

Samen met de werkgroep Religie en Creativiteit van de Christengemeenschap organiseren wij een reis Over de Peloponnesos, naar Ithaka en Delphi.

Vertrek maandag 3 september 2012. Thuiskomst vrijdag 14 september 2012

In het kader van de voorchristelijke en de christelijke mysteriŽn zullen er onderweg verhalen klinken, die het thema van de reis - de ontwikkelingsweg van de mensheid vanuit de goddelijke wereld naar de aarde - zullen belichten. Via mythologie, geschiedenis en teksten uit de Brieven van Paulus zullen wij deze weg van het bewustzijn kunnen beleven. De gehele reis zullen wij de woorden van Paulus met ons meedragen. Hij maakte de KorinthiŽrs ervan bewust, dat de mensen op aarde door Christus met elkaar verbonden zijn:

"Gij zijt het lichaam van Christus"

Door de plaatsen, die wij bezoeken en de mythologie, die zich daar heeft afgespeeld, komen wij in aanraking met de Griekse goden. Zeus heerste na de strijd tegen zijn vader Kronos gewapend met een bundel bliksemschichten vanuit een bovenaards lichtrijk:

- op de hoge Olympos onder de gouden wolken . . . . .

Zeus ordende alle dingen. Met het beoefenen van de Olympische Vijfkamp beleefden de Grieken de schoonheid van het fysieke lichaam. Tijdsbesef ontstond door het noteren van de winnaars en de herhaling van de Spelen om de vier jaar.

De lichtgod Apollo, die duisternis en chaos overwon, schrijdt of staat fier rechtop en is het ideaalbeeld van de bewustzijndragende mens.

- Goud is de mantel van Apollo en goud is de gesp . . . . .
- Zijn gouden lokken golven als in trossen langs zijn wangen . . . . .
- de aarde siddert door ít dreunen van zijn voet . . . . .

Vanuit het orakel van Delphi gaf Apollo leiding aan de mensen; door de cryptische antwoorden op hun vragen werd hier de grondslag voor het eigen denken gelegd.
Zijn zoon Asklepios volvoerde, wat zijn leermeester de kentaur Cheiron hem onderwees; hij bracht de genezende impuls, die in Epidauros tot heelkunde is geworden.

Op de muren van Tiryns en Mykene turen wij in het verre verleden van Halfgoden en Helden. Overal op de Pelopennesos liggen de voetsstappen van Herakles, de zoon van Zeus en Alkmene; in Tegea verwekte hij een zoon Telephos.
Tijdens de Trojaanse oorlog vielen alle helden uit de voortijd, de mythische beelden, Amazonen, Lapithen en Kentauren vervaagden, daar waar de nieuwe realiteitszin ontwaakte.
De schrandere Odysseus vertegenwoordigt de mens, die zijn verstand gebruikt op zijn zwerftochten over de onvoorspelbare zeeŽn van het lot. Op het eiland Ithaka zullen de zangen van Homeros zichtbaar worden.Of de woorden van Paulus in onze toekomst werkzaam zullen worden, dat ligt in onze tijd binnen de vrijheid van ieder individu.


Klik hier voor het dagprogramma.