Troje - IoniŽ - Asia

Motto: Ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij
(Paulus brief aan de Galaten: 2:20)

Het oeroude Troje staat als een Wachter in de Tijd, een Wachter tussen Oost en West aan de Dardanellen; de grootse vesting, de moed van de glorierijke helden - zowel Grieken als Trojanen - werd bezongen door Homeros. De list van Odysseus brengt Troje ten val.
Heinrich Schlieman (1822 - 1890) was degene, die in 1871 de eerste grootschalige opgraving leidde, vanuit zijn vaste overtuiging, dat de verhalen van Homeros echt gebeurd zouden zijn.

Alexander de Grote (356 Ė 323) verslaat de Perzen bij de Granikos-rivier. De wereld is veranderd na zijn zegetocht: De Griekse taal en cultuur en het Griekse denken vinden hun weg naar het Oosten. Pergamon werd gesticht door zijn veldheer Lysimachos. Deze relatief nieuwe economische en militaire macht in het westen van Klein-AziŽ wist Athene en AlexandriŽ als cultuurcentrum de loef af te steken.
Met de stichting van het Romeinse rijk (750 BC) door de nazaten van Aeneas - de enige Trojaan, die de strijd om Troje overleefde - wordt de grondslag gelegd voor onze moderne tijd. De Romeinen veroveren de Aardewerkelijkheid, het nuchtere gebied van de Rede en het Verstand. Zij verwoesten Carthago en Korinthe (146 BC), zij erven Pergamon (133 BC) en voegen Egypte toe aan hun territorium (31 BC). Keizer Augustus wordt tot Pontifex Maximus van de gehele (Romeinse) wereld verheven - steeds sterker worden egoÔstische heerszucht en megalomane machtswellust voelbaar: Drie eeuwenlang woedt de Caesaren-waan en worden de christenen vervolgd.

Paulus wordt na zijn schouw bij Damascus de meest toegewijde volgeling van Christus. Duizenden kilometers legt hij af, het merendeel te voet - als Romeins burger kon Paulus ongehinderd reizen door AnatoliŽ, langs rivierdalen, over passen, waar al eeuwen de grote heerwegen liepen, die door de Romeinen goed onderhouden werden; de door keizer Augustus afgekondigde Pax Romana bood veiligheid.
Vanuit de haven van Alexandria Troas roept de Europese volksziel hem op om over te steken. Bij zijn bezoek aan Ephesos - het centrum van de Grote godin - Kybele - Artemis - werd hij uitgejouwd in het grote theater. Op zijn laatste (boot)reis van Jeruzalem naar Rome neemt hij in Miletos afscheid van zijn vrienden, die hij niet meer levend zal terugzien.
Net als op onze andere reizen zullen wij Paulus volgen en zullen zijn woorden klinken uit zijn Brieven, het Evangelie en de Handelingen.

Wij eindigen onze reis in Bodrum, het oude Halicarnassos, de geboorteplaats van de Griekse geschiedschrijver Herodotos. Hier stond ťťn van de Antieke Wereldwonderen: het Mausoleum.
De St. Petrusburcht van de Johannieters vormt nu het schilderachtige silhouet van de stad.

Klik hier voor het dagprogramma