Rome - Tarquinia - Paestum

”Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen (Romeinen 11:35)”

Samen met de werkgroep Religie en Creativiteit van de Christengemeenschap organiseren wij een reis naar:

Tarquinia, Ostia, Rome, Napels, Pompeii, Herculaneum en Paestum

Op 1 september 2014 reizen wij naar Tarquinia, 90 km ten noorden van Rome. Wij zullen kennismaken met de Etruskische cultuur: De prachtige kleurrijke fresco’s in het museum van Tarquinia, de architectuur van de koepelgraven van Cerveteri, de schatten in de Villa Giulia en in het Vaticaan.
Struinend tussen de ruines van Ostia Antica,
de haven van het welvarende Rome, zullen wij menige overwoekerde mozaďekvloer, theater- en tempelresten ontdekken.
Ons 5-daags bezoek aan Rome begint op de Palatijnse heuvel. De mythische beelden betreffende de vlucht van Aeneas uit het brandende Troje met zijn zoontje Ascanias aan de hand en zijn oude invalide vader Anchises op zijn rug, zullen in onze herinnering herleven; Aeneas draagt ook het Palladium, het heilige uit de hemel gevallen beeld van Athene - de kiem voor de dan nog toekomstige cultuurperiode.
Na vele avontuurlijke omzwervingen sticht Ascanias de cultusstad Alba Longa.
De Sibille van Cumae is vereeuwigd door Michelangelo in de Sixtijnse kapel.
Vele generaties later wordt Rhea Sylvia, de priesteres van Alba Longa, door de god Mars bevrucht met de tweeling Romulus en Remus. Het klinkt als een onheilspellend sprookje: Het mandje met de zuigelingen, die door hun boze oom in de Tiber zijn geworpen, blijft hangen in het riet, een wolvin zoogt hen in een grot; een herder en zijn vrouw nemen de kinderen tenslotte liefdevol op. Het beeld van de wolf - de Fenris-wolf bij de Germanen - werpt een donkere schaduw over de Nieuwe Tijd, waarin de macht van het Boze zich steeds sterker zal manifesteren in de mensheidsontwikkeling.
Zeven eeuwen na de stichting van Rome roept keizer Augustus zichzelf uit tot Pontifex Maximus en brenger van de Pax Romana. De geboorte van de Ware Vredesvorst merkt hij niet op.
De apostel Paulus beroept zich op zijn Romeins staatsburgerschap en reist naar Rome. Met Petrus voert hij lange gesprekken. Ook Johannes komt naar Rome, maar blijft buiten de muren; na zijn onderdompeling in de kokende olie wordt hij naar Patmos verbannen. De aan deze apostelen gerelateerde plaatsen zullen wij bezoeken; teksten uit het boek Handelingen en uit de Brieven aan de Romeinen zullen klinken.
Onder Diocletianus (284 – 305) is de Romeinse keizer tot een sacraal persoon verheven. Deze laatste en meest fanatieke christenvervolger laat in Rome baden bouwen, die in omvang en luxe alles wat daarvoor gebouwd was, overtreffen. Van deze keizer is de uitspraak "Nihil Novi sub Sole" (Er is niets nieuws onder de zon), een gedachte, die lijnrecht staat tegenover de uitspraak van Christus: "Zie, ik maak alle dingen nieuw.(Openbaring 21:5)"
Ca.1250 jaar later laat Paus Pius IV het frigidarium ombouwen tot een kerk ter ere van Santa Maria degli Angeli e dei Martiri de opdracht wordt gegeven aan Michelangelo.
Op weg naar Poseidonia-Paestum stoppen wij bij het Mithraeum in Santa Maria Capua Vetere; op meerdere plaatsen zullen wij deze oorspronkelijk uit Perzië afkomstige godsdienst ontmoeten.
In Paestum bekijken wij de prachtige “gave” tempels en het plaatselijk museum.
Tenslotte staat een bezoek aan Herculaneum en Pompeii op het programma. Beide steden werden door de uitbarsting van de Vesuvius bedolven onder 4 tot 6 m as en gestolde lava in 79 AD.
Met een wandeling op de helling van de Vesuvius en een bezoek aan het archeologisch museum in Napels sluiten wij onze “reis door de tijd” af op 12 september 2014.


Klik hier voor het dagprogramma .