De organisatoren:

Ingrid Klerk (Den Haag 1943) heeft lange tijd in Turkije gewoond en is vertrouwd met de taal en de locale gebruiken. Zij maakte een diepgaande studie van de cultuurhistorische achtergronden van de vele volkeren, die in dit land hun sporen hebben achtergelaten. Zij heeft een opleiding voor toeristengids van het Turkse Ministerie voor Tourisme genoten. Zij is werkzaam als beëdigd tolk-vertaler; zij werkte 18 jaar lang als docent Turks aan de Volksuniversiteit in Den Haag.
Sinds 1995 is zij reisleidster van zelf ontworpen reizen.
In 2003 is haar boek “Turkse Mythologie” bij Sigma Press gepubliceerd.

Christiane Moreno (Arnhem 1943) deed haar opleiding als spraakvormer en actrice in Zwitserland en Duitsland; zij stichtte de Wortwerkstatt Basel (1988 2000); zij geeft spraak- en dramales o.a. aan kinderen, leraren, geestelijk gehandicapte volwassenen en gedetineerden.
Zij ontwerpt en regisseert interdisciplinaire spreek- en theaterprojecten op scholen en beroepsopleidingen; zij experimenteert met spreekkoren en is met poëzie- en prozaprojecten onderweg in Zwitserland, Duitsland, Nederland en Equador.
Tijdens de reizen probeert zij een aanzet te geven om op historische plekken te communiceren met het landschap en datgene wat ons daar tegemoet komt door op een creatieve wijze klassieke en moderne literatuur in b.v. antieke theaters te ensceneren.

Anibal Moreno (Ibarra, Equador 1938): Na twee jaar studie bouwkunde in Equador verhuisd naar Duitsland voor studie elektrotechniek (1962). Sinds 1973 woonachtig in Zwitserland, alwaar zeven jaar werkzaam als technisch medewerker aan het theater in het Goetheanum (Dornach).
Na een pedagogische opleiding werkzaam in een tehuis voor geestelijk gehandicapte volwassenen in een leidinggevende functie. Voor een overkoepelende organisatie in de gezondheidszorg voor gehandicapten ontwerpt en organiseert Anibal tentoonstellingen, theateruitvoeringen en vakantiebesteding met groepen in binnen- en buitenland.
Hij heeft een consultatieve praktijk voor biografisch werk en conflictbegeleiding (mediatie).

Ton van Reen (Nijmegen 1946) Sinds 1967 als electronicus werkzaam bij het Nationaal Instituut voor Kern- en Hogere Energie Fysica (NIKHEF) te Amsterdam. In 2003 werd hij webmaster en medeorganisator van MUNDus-Reizen.

pagina 3 -->