Ionië en Patmos

De werking van de LOGOS in de ontwikkeling van de filosofie, in het Griekse denken en in het Vroege Christendom zal centraal staan, waarbij in het bijzonder de mysteriën van Efeze en de Apocalyps op Patmos belicht zullen worden.

In samenwerking met Instituut Manisola en Roland van Vliet.

Route: Efeze, Miletos, Priene, Didymae, Herakleia, via Kuşadası naar Patmos en terug naar Efeze.

Introductie >>   Dagpropramma >>   Fotoalbum >>