Ephesos, Patmos en Athene

In het licht van de voorchristelijke en de christelijke mysteriën

Ontwaakt gij die slaapt
Sta op uit de dood
De Christus zal U overstralen

(Paulusí brief aan de Efezieërs)

Een reis in samenwerking met de Werkgroep Religie en Creativiteit van de Christengemeenschap, begeleiding Harry en Lisette Buisman.

Wij bezoeken Ephesos, de in mythische tijden door de Amazonen gestichte stad, één van de oudste mysterieplaatsen, waar de Kosmische Wijsheid zich in de gestalte van Artemis manifesteerde.
Het toneel van de wereldgeschiedenis, waarop gebeurtenissen van cultuurhistorische betekenis zich afspelen, omvat niet de gehele aarde, maar juist die plekken, die "geschikt" zijn als omhulling en bodem voor een bepaalde cultuur. De Artemis-tempel in Ephesos was op zo'n bijzondere plaats gebouwd en straalde uit over de omgeving, over de gehele cultuur, eeuwenlang! De godin zag volkeren komen en gaan, heersers verschijnen en verdwijnen, de tempel branden, de stad bloeien en in verval geraken, de zee zich terugtrekken. . . .
Volgens bepaalde overleveringen is Johannes met de moeder van Jezus van Jeruzalem naar Ephesos getrokken; het laatste woonhuis van Maria wordt hier aangewezen. De conciliekerk, alwaar in 431 besloten werd, dat zij de titel Theotokos zou dragen, ligt tussen de ruïnes van de hellenistische stad.
Volgens het boek Handelingen (hoofdstuk 19) werd Paulus in het grote theater (24000 toeschouwers) uitgefloten - "Groot is Artemis" - werd er onder leiding van de zilversmid Demetrius gescandeerd, waarmee de Ephesiërs aangaven, dat zij geen prijs stelden op die nieuwe god, waarover hij kwam spreken.
Vanuit Kuşadası varen wij naar Samos en overschrijden wij de staatkundige streep, die ons reisgebied in Turkije en Griekenland verdeelt. Wij stappen over op de boot naar Patmos. Hier leefde Johannes onder de Romeinse keizer Domitianus (81 Ė 96) een aantal jaren in ballingschap; in een grot viel hem het toekomstvisioen ten deel, dat ons als het Boek der Openbaring is overgeleverd. Hij schreef het Evangelie na zijn terugkeer in Ephesos. Over zijn graf werd in de zesde eeuw door keizer Justinianus een grote koepelkerk gebouwd.
Vanaf Patmos nemen wij een directe nachtboot naar Athene, de stad, die de naam draagt van de strijdvaardige maagdelijke godin, uitgerust met helm, speer en het schild met de afschrikwekkende Medusakop. Zij bevrijdde de olijfboom uit de rotspartij, die nu de Acropolis genoemd wordt. Haar ogen zijn grijsgroen gelijk de olijfgaarden van Attica. De stad ontwikkelde zich tot het staatkundig middelpunt van het Griekse stadstatenstelsel, waar - geheel in overeenstemming met de tijd - door middel van ontmoetingen, dialogen en afspraken op de openbare Agora de democratie ontstond.
Op deze bodem kon Paulus spreken over de Onbekende God (Handelingen 17:16-35). Overal waar de olijfboom groeide, kon het christendom zich verspreiden en wortelen.
Vanuit Athene maken wij dagexcursies naar de orakelplaats Delphi en de mysterieplaats Eleusis.
Wij zullen tijdens deze reis de zichtbare resten bekijken en ons door voordrachten en gesprekken verdiepen in de betekenis, die deze plaatsen voor de mensheidsontwikkeling hebben gehad.
Mythen, legenden en historische achtergronden zullen ons helpen verbindingen te leggen, niet alleen met een ver verleden, maar ook met onze intenties naar de toekomst vanuit ons leven in het hier en nu.

Dagpropramma >>