Dede Korkut Hollanda dilinde

Uzun süre Türkiye'de yaşayan Ingrid Klerk, Dede Korkut Hikayeleri'ni içeren ve Türk mitolojisini anlatan kitabιnι Felemenkçe yayιmladι. Den Haag Halk Üniversitesi'nde Türkçe ve Türk Kültürü konusunda öğretim üyeliği yapan, halen tercümanlιk ve Türkiye'ye yönelik olarak turist rehberliği üzerine çalιşan Ingrid Klerk, Dede Korkut ve Türk mitolojisi üzerine çalιşmaya 1964 yιlιnda Dede Korkut'un Almanca bir çevirisini bulmasιyla başladι. Ingrid Klerk, Türkiyeli eşinden olan ve küçük yaşta Hollanda'ya giden çocuklarιnιn Türk kültürü ile tanιşmasι ve tanιmasι için çevirmiş. 

Türk mitolojisi ve kültürü üzerine yaptιğι çalιşmalarι ve bu kitabι, yayιmlayacak yayιnevi bulamadιğι için sadece kendi verdiği derslerde ve çocuklarιnιn eğitimde kullandι, ancak kιsa süre önce kitabι yayιnlatma olanağι bulmuş. Ingrid Klerk'in kitabι, "Mitoloji", "Türklerin Orta Asya'daki göçebe tarihi" (Orhun Abideleri, Kaşgarlι Mahmut vs.. vs..), "Mitoloji Motifleri Üzerine Açιklamalar", "Oğuz Destanι" (Eflatun Cem Güney çevirisi), Sibirya'da Radloff tarafιndan 1886 yιllarιnda not edilen bir dünya yaratιlιşι gibi bölümlerin yanι sιra, Dede Korkut'tan 6 hikaye içeriyor.

Dede Korkut Hikayeleri'nde Muharrem Ergin'den orijinal metinleri kullanan, Adnan Binyazar'dan modern metni ek ve yardιmcι olarak değerlendiren bayan Klerk, kitabιn sonuna da geniş bir açιklayιcι sözlük eklemiş. Kitabιn bibliyografyasι da oldukça geniş. Felemenkçe ve İngilizce pek çok kaynağιn yanι sιra, "Divan ü Lügat it Türk", "Hun Sanatι", "Eski Türk Kitabeleri", "Oğuz Destanι", "Türk Mitolojisi" gibi Türkçe kaynaklarιn da yer aldιğι bibliyografyada, "Dede Korkut Hikayeleri" nin de 8 ayrι kaynaktan incelendiği belirtiliyor.

İlgiyle karşιlandι: Ingrid Klerk, "Kitap, Hollanda'da yaşayan Türkler tarafιndan oldukça geniş ilgi ile karşιlandι, Hollanda basιnι ancak uyanιyor, ki uyanacak diye ümit ediyorum.....Hollandalιlar ancak Mevlana'yι veya 1529 senesinde Osmanlιlarιn Viyana'yι sardιklarι bilirler. Bir de Türkiye'nin plajlarιnι bilirler, güneşini bilirler, Kuşadasι'nι, Bodrum'u, Antalya'yι bilirler o kadar" diyor.


 
Klerk, Türkiye'ye geldiği ilk dönemde üç dört ay içinde Türkçe'yi sökmüş ve bir gün Hürriyet gazetesini bilmece gibi okurken, "Türkiye Türklerindir" ibaresi ile karşιlaşιnca şaşιrmιş. Bunca yιl sonra, bazen kendine "Akdeniz'e bir kιsrak başι gibi uzanan bu memleket, biraz da benim mi?" diye sorduğunu anlatan Klerk'in bu sorusuna yanιtι "olumlu".

İnsanlιğι birbirine bağlιyor: Ingrid Klerk, sιkça karşιlaştιğι sorulardan birinin "Dede Korkut'un gerçek bir kişi olup olmadιğι" olduğunu söylüyor. Yanιt olarak "Böyle bir soru yersizdir" diyor. "Bütün bu kahramanlar ve ejderhalar, şimdiki insanlarιn içinde de hâlâ vardιr". Klerk, mitolojinin ve bütün dünyada asιrlardιr anlatιlan masallarιn insanlarι birbirine bağladιğιnι da sözlerine ekliyor.

Yazan: Mustafa Kara, Türkiye'de ve Avrupa'da günlük olarak yayιmlanan Evrensel Gazetesi Kültür Servisi Editörü. 06.01.2004