Tarsos, Antiochia, Edessa,
in het spoor van Paulus, Petrus en Thomas

Deze drie steden lagen rond het begin van onze jaartelling op Romeins grondgebied. De eerste plaats is de stad, waar Antonius Cleopatra beminde; het is de geboortestad van de apostel Paulus. In de tweede werden de aanhangers van "het nieuwe geloof" voor het eerst Christenen genoemd. Antiochia, de hoofdstad van het machtige Seleuciden-rijk lag op de doorgangsroute van Palestina naar het westen; Petrus was er bisschop en er is door de kruisvaarders een zeer oude Petrus-kerk gevonden. Edessa lag aan de oostgrens van het Romeinse rijk aan gene zijde van de Euphraat; Koning Abgar heerste hier in de tijd dat Jezus leefde en heeft een briefwisseling met hem gevoerd. Het gebeente van de apostel Thomas werd hier in de vierde eeuw bijgezet.

Behalve de herinneringen aan het Nieuwe Testament en de voetstappen van Paulus, Petrus en Thomas, ligt er op deze bodem een rijk verleden, dat teruggaat tot de prehistorie: Archeologische overblijfselen van de vroegste beschavingen, kunstwerken van de Hethieten, invloeden van de Assyriërs en de Perzen - de legers van Alexander de Grote trokken hier voorbij - en burchten van talloze kleine (o.a. Armeense) koninkrijkjes, die zich probeerden staande te houden in de turbulentie van het komen en gaan van volkeren en de expansieve macht van het Romeinse rijk.
Kortom een gebied, waar veel strijd geleverd is om het bezit van de strategisch belangrijke punten.


De berg van Nimrod: Herakles
In het huidige Urfa (Edessa) leven vele herinneringen aan Abraham, die in de Koran een belangrijke profeet is. Volgens het Oude Testament vertrok Abraham vanuit het naburige Harran naar het Beloofde Land.
Ten noorden van Urfa ligt de berg van Nimrod, waar een plaatselijk heerser in de eerste eeuw v.Chr. een grafmonument voor zichzelf liet bouwen, waarin de kolossaliteit van de Egyptische cultuur, de goden van Griekenland en het oude Perzië en de hoogmoedswaanzin van de latere Romeinse keizers is samengevat.
Dit alles ligt in de tegenwoordige tijd in de moderne republiek Turkije, een land waar men naar islamitische tradities leeft; op het platte land is de sfeer van tweeduizend jaar geleden vaak nog tastbaar aanwezig.

Wij bereizen een over het algemeen niet-toeristisch gebied, waar het aan onze westerse luxe dan ook vaak zal ontbreken. De overnachtingen zijn gepland in goede hotels, dit sluit echter niet uit, dat stroomuitval e.d. ons gewoon kan overkomen (dus zaklantaarn mee!). De afstanden, die wij zullen afleggen zijn aanzienlijk - bijna onvoorstelbaar, dat men dit vroeger allemaal te voet heeft gedaan! De moderne grote verbindingswegen zijn goed en een eigen bus met een bekende uitstekende chauffeur staat de gehele reis tot onze beschikking. Bij ontoegankelijke interessante plekken zijn wandelingen gepland; ook in steden en dorpen zullen wij zoveel mogelijk te voet gaan om ons meer met het plaatselijke leven te kunnen verbinden en waar mogelijk kennismaken met locale en folkloristische gebruiken.
Deze reis zal een avontuurlijke pelgrimstocht zijn, waarin verrassingen en improvisatie een beroep zullen doen op onze creativiteit en souplesse. In Adana en Antiochia zal het warm zijn, op de Nimrod-berg (2000m) ligt misschien (nog) sneeuw; dat betekent dat wij ons bij het kofferpakken op vele klimaatvariaties moeten voorbereiden.

Het Dagprogramma >>