Karşı Kilise bij Gülşehir, gewijd aan Johannes

Apsis van de bovenkerk Plafond van de bovenkerk De Verkondiging

Het Laatste Avondmaal - De Judaskus - De Doop in de Jordaan

Koimesis, het inslapen van Maria - De drie jongelingen in het vuur

De Kruisafname - De Engel bij het lege graf - Anastasis

Maria met de Aartsvaders De Westwand van de kerk

Het Laatste Oordeel, aan weerszijden van het venster boven de ingang