De Hethieten

     

In de vier bovenstaande foto's komt het mythische wereldbeeld, dat het universum rust op de horens van een stier tot uitdrukking. Het lentepunt (dag en nachtevening) stond in het teken van de stier toen deze standaarden werden gemaakt.

 
  De Zonnegodin van Arinna

   

Plengoffers behoorden tot de dagelijkse rituelen, hiervoor werd bijzonder vaatwerk gebruikt.


Tijdens de regering van koning Hattusilis III (1275 - 1250 v.Chr.), die getrouwd was met Pudehepa, een Hurritische priesteres uit Kizzuwatna, werd er gewerkt aan de openluchttempel (Yazιlιkaya), 2km ten noordoosten van Hattusas. Hun zoon en opvolger Tudhaliyas IV (1250 - 1220) liet het cultuscentrum voltooien.
Binnen een ruimte van natuurlijke rotspartijen werd op de geëgaliseerde wanden het Hethitisch pantheon uitgebeeld (de goden links, de godinnen rechts, in totaal 63 godenfiguren). Op de achterste wand van de grote kamer eindigt de processie in de ontmoeting van de weergod Tesjub - staande op twee berggoden - en zijn echtgenote Hepat - staande op een leeuw. Achter haar volgt hun zoon Sjarrumma op een panter en twee godinnen (hun dochters?) afgebeeld boven een dubbele adelaar.