Het Hethitische reliëf van Karasu


De Hertgod Kurunta
Vanaf het uitzicht op de Sesönk-tumulus is vragen naar het dorp Akbudak en rijden in zuidwestelijke richting, parallel aan de Euphraat tot aan de zijrivier de Karasu de enige manier om er te komen. Te voet komt men aan de bovenrand van het smalle diepe dal van de Karasu, een aantal kilometers voordat deze in de Euphraat stroomt. Een plaatselijke dorpeling is wellicht bereid de weg te wijzen naar een helaas beschadigd laat-Hethitisch rotsreliëf, uit de 10de of 9de eeuw v.Chr.
Dit reliëf werd voor het eerst gedocumenteerd door de geologen H.H.Wilson en R.Krummenacher in 1956, in hun rapport: “Geology and Oil Prospects of the Gaziantep Region, Southeast Turkey (1957)”. Het reliëf is uitgebeiteld op het verdiepte gladgemaakte oppervlak van een uitstekende rotsbobbel in de steile oeverwand, hoog boven de rivier. Als een soort uithangbord (ca 200 x 180 cm) kijkt de afbeelding stroomafwaarts in de richting van de opkomende zon. Dat betekent dat de beste foto’s voor het middaguur genomen kunnen worden!

De Romeinse brug over de Karasu,
de Karasu köprüsü


Als men vanaf het reliëf stroomafwaarts rijdt, in de richting van de Euphraat, passeert men de resten van een Romeinse brug, die ooit deel uitmaakte van de Euphraat heerweg, die, net zoals de Cendere brug en de Göksu brug, gebouwd werd door het XVI legioen onder keizer Septimius Severus (193 – 211).
Resten van kadeversterkingen en/of aanlegsteigers duiden op een levendig verkeer toentertijd.